Værlandet

Gjestehamn

Velkommen


Fiskesuppa er så god at den burde vert på utstilling i Paris.

Kommentar frå gjest

Opningstider

Sommarhalvåret 17.juni - 13 August . . . . . . . . . . . . . .Kvar dag kl. 10.30 - 20.00


Utanom sesong . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Sjekk kalenderen


Har du noko du vil feire, møtevirksomhet, julebord mm. ta kontakt for tilbod! :)

Værlandet Gjestehamn

6986 Værlandet

Norway

Kontakt oss:

Tlf.: 57 73 11 28 / 95 77 80 71

E-mail: gjestehamn@vaerlandet.no